۰۸
بهمن

تقدیر دی دی واتر از سروقامتان گروه بهمن

به مناسبت صعود به دور نیمه نهایی انجام شد مهرآب بهشت که در مسابقات سوپر لیگ بسکتبال بانوان اسپانسر تیم بهمن شده بود،به مناسبت صعود این تیم از اعضای...

ادامه مطلب