• ایمیل: info@ِdidiwater.com

نمایندگی ها

نام شهر نام نماینده شماره همراه
اردبیل آقای طالبی 09141510345
ورامین-قرچک-پاکدشت آقای عرب سلمانی 09125080854
مشهد آقای آقایی 09020214922
کیش آقای سجادی 09127650859
کرمان آقای امینی-نیکوپور 09133961329
قشم آقای خراسانی 09131145230
بندر کنگ -لنگه آقای هنری 09144773992
تالش آقای محمدپور 09118845259
یزد آقای حاجی میرزائی 09122372474
ملارد-رشت خانم عظیمی 09129425341
قزوین آقای عرب 09127881501
مامونیه آقای طباطبائی 09901555022
مریوان آقای دلیری 09187771676
کرمانشاه آقای خرقه انداز 09182659474
اراک آقای فراهانی 09186437720
ارومیه آقای قهرمانی 09144444073
اهر آقای فرزاد محمدی 09149269359
خرم آباد آقای بیگی 09384447010
چالوس-نوشهر آقای باقری 09112207809
اهواز آقای ضرونی 09160973762
کردستان آقای عثمانی 09128568569
اصفهان آقای فراستی 09123149729
سنندج آقای قصیری 09184500312
قم آقای رحمت زاده 09122524391
مهاباد آقای آرین 09141421343
میانه آقای فرشید محمدی 09196556155
مهران- ایلام آقای احمدی 09120673415
مازندران آقای اکبرنژاد 09191150919
دامغان آقای قدیری 09194329491
شوشتر آقای محمدی 09163220016
عسلویه آقای طالبی 09141510345

فرم اخذ نمایندگی فروش