انتخاب دی دی واتربه عنوان برند برتر سال 96

شرکت دی دی واتر به عنوان یکی از برندهای برتر در همایش یکصد برند برتر شرکت کرد.این همایش که در 23 اسفندماه سال 96 برگزار شد با اهدای نشان و جوایزی برای دی دی واتر همراه بود. در این همایش،دی دی واتر تندیس زرین برند برتر سال 96،گواهینامه 100 برند برتر را به خود اختصاص […]

تقدیر دی دی واتر از سروقامتان گروه بهمن

به مناسبت صعود به دور نیمه نهایی انجام شد مهرآب بهشت که در مسابقات سوپر لیگ بسکتبال بانوان اسپانسر تیم بهمن شده بود،به مناسبت صعود این تیم از اعضای گروه تقدیر به عمل آورد. به گزارش خبرنگار رایزکو،مهرآب بهشت سومین روز از بهمن ماه امسال در رستوران کوبابا در خیابان جردن میزبان 21 نفر از […]