باکس ۶تایی آب معدنی یک و نیم لیتری آبی

9,000 تومان

تعداد بطری در هر باکس : 6 عدد

تولید آب معدنی پت 0.5 و 1.5 لیتری آبی رنگ با هدف فراهم آوردن فرصت های آموزشی

برای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست برای داشتن آینده ای بهتر