باکس ۶تایی آب معدنی یک و نیم لیتری صورتی

9,000 تومان

تعداد بطری در هر باکس : 6 عدد

تولید آب معدنی پت صورتی رنگ در حجم های 0.5 و 1.5 لیتری با هدف فعالیت

در حوزه پیگیری و تشخیص سرطان سینه بانوان