باکس ۱۲تایی آب معدنی نیم لیتری سبز

10,000 تومان

تعداد بطری در هر باکس : 12 عدد

تولید آب معدنی پت سبز رنک 0.5 و 1.5 لیتری با هدف حفاظت از

محیط زیست و جلوگیری از آلودگی جهان سبز

دسته: