۰۴
شهریور

آب معدنی دی دی حامی هنرجویان هنرستان بهمن در بازگشایی مدارس

حمیدرضا صمدی رییس هلدینگ رایزکو در اولین روز بازگشایی مدارس با حضور در هنرستان بهمن در حصارک کرج دقایقی برای هنرجویان این مجموعه سخن گفت.ریاست محترم رایزکو با بیان اینکه هیچ موفقیتی بدون پشتکار به دست نمی آید ادامه داد:« تلاش و کوشش مقدمه موفقیت است.از هیچ شکستی ناامید نشوید و پشتکار داشته باشید تا هر آنچه می خواهید را به دست بیاورید.»دکتر صمدی در پایان برای دانش آموزان بهمن آرزوی توفیق کرد و از آنها خواست در راهی که پیش رو دارند محکم گام بردارند.

در این مراسم از شرکت مهرِآب بهشت (دی دی) به همه هنرجویان هدایایی توسط حمیدرضا صمدی شامل کارت هدیه،کیف،لوازم تحریر و …اهدا شد .